#ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางนาค ” #ศส.ปชต.บางนาค

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นายรชต  มั่นคง ครู กศน.ตำบลบางนาค  สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลบางนาค ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางนาค (ศส.ปชต.บางนาค)" เพื่อขับเคลื่อนวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 - 4 ณ ศกร.ตำบลบางนาค ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส