#ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลำภู” #ศส.ปชต.ลำภู

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวกรกวี นวลมาก ครู กศน.ตำบลลำภู สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลลำภู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลำภู (ศส.ปชต.ลำภู)" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 - 4 ณ ศกร.ตำบลลำภู หมู่ที่ 8 บ้านปลักปลา ตำบลลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส