#ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกะลุวอ” #ศส.ปชต.กะลุวอ

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวปารีดะห์ ยูโซ๊ะ ครู กศน.ตำบลกะลุวอ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลกะลุวอ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกะลุวอ (ศส.ปชต.กะลุวอ)" เพื่อขับเคลื่อนวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 - 4 ณ ศกร.ตำบลกะลุวอ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส