“เข้ารับหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

“เข้ารับหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมาริสา เจ๊ะเงาะ บรรณารักษ์ เข้ารับหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ทั้งนี้ มีโรงเรียนและห้องสมุดที่ได้รับหนังสือพระราชทานฯ จำนวน 33 แห่ง ซึ่งห้องสมุดในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสที่ได้รับหนังสือพระราชทานฯ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ เพื่อใช้ในการศึกษาและให้นักเรียนได้เข้าถึงสารานุกรมไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม