สกร.อำเภอเมืองนราธิวาสประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สกร.อำเภอเมืองนราธิวาสประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวตัสนิม มานิ ตำแหน่งครู ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียดดังนี้

📌การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2566

ในระดับ 👉 ประถมศึกษา

👉 มัธยมศึกษาตอนต้น

👉 มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

7. หลักฐานอื่นๆถ้ามี……..

📩สมัครได้ที่ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

และ ศกร.ตำบลทั้ง 7 ตำบล ปอเนาะ 3 สถาบันศึกษาปอเนาะ 1 ศรช.นิรันดรวิทยา ใกล้บ้าน

👩🏼‍💻สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านลิ้งคิ้วอาร์โค้ดด้านล่างนี้👇👇👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJV04-i7v84siimQQyV9fdol5w40wxMeh10PGI9gcmpA96Eg/viewform