นิเทศศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส”

นิเทศศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นิเทศศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามแนวทางการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ และได้ให้คำแนะนำต่างๆให้กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ดำเนินการต่อไป