การดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566″

การดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566″

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวตัสนิม มานิพร้อมด้วยนางสาวนิรฟาร ดงมูซอ ตำแหน่งครู ทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ การวัดผลและประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ชั้น 2 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส