ครูและผู้เรียนกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ/ลืมหนังสือ (กลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้ต้องขัง ) เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ได้รับโอกาส นิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย จากท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวซารีพ๊ะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสกร.จังหวัดนราธิวาส ได้มานิเทศติดตาม พร้อมให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางมัสนูรา เล็งฮะ ครูอาสาฯตำบลบางนาค เป็นครูผู้สอน ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ตำลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส