โครงการ กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย และนายกฤษฏี หะยีอารง ครูอาสาฯตำบลมะรือโบตก เป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการ กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน ปลูกฝังเจตคติและตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านเขียน การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *