โครงการภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


#กิจกรรมนันทนาการโครงการฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
กศน.อำเภอระแงะ จัดทำโครงการ กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทยระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง เขียน ปลูกฝังเจตคติและตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านเขียน การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องสมุดประชาชน นราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *