18/1/64 ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 15 มกราคม 265

Read more

จัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

  วันที่14 มกราคม  2

Read more

ปรับภูมิทัศน์บริเวณกศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

นิเทศอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำหลังคามุงจาก

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน ตำบลมะรือโบออก

   วันที่ 12 มกราคม

Read more

มอบกระเช้าปีใหม่ให้แด่ นายกอบต.ต.มะรือโบออก

วันที่ 29 ธันวาคม 25

Read more

ลงพื้นที่สำรวจความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 ธันวา

Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 19  มกราคม 25

Read more

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more