18/1/64 ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 15 มกราคม 265

Read more

จัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

  วันที่14 มกราคม  2

Read more

นิเทศอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำหลังคามุงจาก

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน ตำบลมะรือโบออก

   วันที่ 12 มกราคม

Read more

ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ. ศ. 2551

วันที่ 8 มกราคม  นาย

Read more

ึ7 ธันวาคม 2563 ผอ.ลงพื้นที่กศน.ตำบลมะรือโบออก

2 ธันวาคม 2563  นายค

Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 พ.ย.2563 นา

Read more