18/1/64 ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 15 มกราคม 265

Read more

จัดสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลมะรือโบออก

  วันที่14 มกราคม  2

Read more

ปรับภูมิทัศน์บริเวณกศน.ตำบลมะรือโบออก

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

นิเทศอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำหลังคามุงจาก

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน ตำบลมะรือโบออก

   วันที่ 12 มกราคม

Read more

ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ พ. ศ. 2551

วันที่ 8 มกราคม  นาย

Read more

มอบกระเช้าปีใหม่ให้แด่ นายกอบต.ต.มะรือโบออก

วันที่ 29 ธันวาคม 25

Read more

ลงพื้นที่สำรวจความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 ธันวา

Read more

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 19  มกราคม 25

Read more