สาบันศึกษาปอเนาะมะอ์หัดฟัจรุลอิสลาม

 

 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมะอ์หัดฟัจรุลอิสลาม

                   สถาบันศึกษาปอเนาะมะอ์หัดฟัจรุลอิสลาม  เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชื่อปอเนาะจูโว๊ะ  เป็นปอเนาะที่เก่าแก่ปอเนาะหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส  ผู้ก่อตั้งคนแรกคืออัลมัรฮูมฮัจยีมูฮัมมัดยูโซ๊ะ  บินอับดุลเล๊าะ  หรือที่รู้จักกันในนามโต๊ะจูโว๊ะ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๐ท่านโต๊ะครูได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา รวมอายุได้ ๗๕ ปี