ประวัติกศน.ตำบลมะรือโบออก

ประวัติกศน.ตำบลมะรือโบออก

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลมะรือโบออกเป็นศูนย์ประสานงานประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในบริเวณกรในพื้นที่เขตชุมชน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที 3  บ้านโตะแบ ตำบลมะรือโบออก แต่มีงบให้สร้างอาคารกศน.ตำบลขึ้นและได้สร้างเสร็จในปี2559  ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง จึงได้ย้ายไป เพื่อไปใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มแห่งใหม่ และบริการประชาชน  พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลมะรือโบออกปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษากศน.และประชาชนในพื้นที่ในตำบลมะรือโบออก