ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ทาง Facebook live : ETV channel

ร่วมรับฟังการประชุมช

Read more