ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมวางแผนการดำเนิ

Read more

นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( กิจกรรม1อำเภอ1อาชีพ) วิชาการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

นิเทศโครงการศูนย์ฝึก

Read more