[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

สถานศึกษาในสังกัด

 

 

ที่

 

สถานศึกษาในสังกัด

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

โทรศัพท์

 

 

 

 

โทรสาร

 

 

 

 

เว็บไซต์

 

 

 

 

1

 

 

 

 

กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 

 

 นายสันติ บินอับดุรมาน

 

 

 

 

 073-514843

 

 

 

 

073-514843 

 

 

 

http://narathiwat.nfe.go.th/muang/

 

2

 

 

 

 

กศน.อำเภอระแงะ

 

 

 

 

 นางภาวนาภรณ์  ถาวระ

 

 

 

 

 073-671887

 

 

 

 

073-671924 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/rangae/

 

 

 

 

3

 

 

 

 

กศน.อำเภอตากใบ

 

 

 

 

 นางสิริกาญจน์  จันทรสงค์

 

 

 

 

 073-581506

 

 

 

 

073-581506 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/takbai/

 

 

 

 

4

 

 

 

 

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

 

 

 

 

 นายรังสรรค์  เล็งฮะ

 

 

 

 

 073-616403

 

 

 

 

073-616403 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/sungaikolok/

 

 

 

 

5

 

 

 

 

กศน.อำเภอสุไหงปาดี

 

 

 

 

 นายไพศาล  ฝอยทอง

 

 

 

 

 073-651657

 

 

 

 

073-651657 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/sungaipadi/

 

 

 

 

6

 

 

 

 

กศน.อำเภอจะแนะ

 

 

 

 

 นางปิยะเนตร  เล็งฮะ

 

 

 

 

 073-589487

 

 

 

 

073-589488 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/chanae/

 

 

 

 

7

 

 

 

 

กศน.อำเภอบาเจาะ

 

 

 

 

 นายสุชาติ  ถาวระ

 

 

 

 

 073-599335

 

 

 

 

073-599335 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/bacho/

 

 

 

 

8

 

 

 

 

กศน.อำเภอรือเสาะ

 

 

 

 

 นายมนพ ขวัญดี

 

 

 

 

 073-571928

 

 

 

 

073-571370 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/ruso/

 

 

 

 

9

 

 

 

 

กศน.อำเภอยี่งอ

 

 

 

 

 นายณรงค์  เรือนติ๊บ

 

 

 

 

 073-591806

 

 

 

 

073-591806 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/yingo/

 

 

 

 

10

 

 

 

 

กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

 

 

 

 

 นายมุลรียา  หะยีนุ

 

 

 

 

 073-544177

 

 

 

 

073-544177 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/choairong/

 

 

 

 

11

 

 

 

 

กศน.อำเภอศรีสาคร

 

 

 

 

 นายอิสมาแอ  มาดเด่น

 

 

 

 

 073-561124

 

 

 

 

073-561124 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/sisakhon/

 

 

 

 

12

 

 

 

 

กศน.อำเภอแว้ง

 

 

 

 

 นายทนงศักดิ์  เพชรพรหม

 

 

 

 

 073-659679

 

 

 

 

073-659679 

 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/waeng/

 

 

 

 

13

 

 

 

 

กศน.อำเภอสุคีริน

 

 

 

 

 นายสุรสิทธิ์  สุดสาย

 

 

 

 

 073-656190

 

 

 

 

073-656190 

 

 

 

 http://narathiwat.nfe.go.th/sukhirin/เข้าชม : 2282
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05