[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ณ ห้องอาหารริมน้ำ นราธิวาส
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมเสวนา “ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย”
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพอันแสนอบอุ่นในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57 กศน
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ และอาชีพ กศน. จังหวัดชายแดนใต้ คืนความสุขให้ประชาชน
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอยอดเยี่ยม จากสำนักงาน กศน.และร่วมนิเทศการสอบ N-net
ณ ห้องสมุคประชาชน อำเภอระแงะ
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรและให้แนวคิดอย่างสันติวิธีในการร่วมงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
พื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมใจ สามัคคี บริจาคโลหิตเพื่อสร้างความปรองดอง
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 มิถุนายน 2557
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับกลุ่มศุนย์
สนามติณสูลานนท์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05