[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอยอดเยี่ยม จากสำนักงาน กศน.และร่วมนิเทศการสอบ N-net
ณ ห้องสมุคประชาชน อำเภอระแงะ
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2557
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรและให้แนวคิดอย่างสันติวิธีในการร่วมงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
พื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมใจ สามัคคี บริจาคโลหิตเพื่อสร้างความปรองดอง
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 มิถุนายน 2557
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับกลุ่มศุนย์
สนามติณสูลานนท์
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 มิถุนายน 2557
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน การสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดค่ายอบรมสร้าง ความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ โดยมี นายณรงค์ เรือนติ๊ป ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธวาส เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ณ ห้องประชุม (ใหญ่) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลการจบหลักสูตร (ด้านอาเซียนศึกษา)
ณ ห้องประชุม (ใหญ่) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกีฬากศน. ระดับกลุ่มศูนย์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
12 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส
12 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินฯคุณภาพภายนอกรอบสาม
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05