[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [1459]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [995]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [1163]
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) สังกัด สำนักงาน กศน.  เข้าชม :  [1128]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ส่งรายชื่อบุคลากร27 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [330]
อแจ้งเลื่อนโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์21 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [272]
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ และ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 18 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [346]
สำรวจข้อมูลผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ (สปชต.)13 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [485]
แบบพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่6)6 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [449]
ขอให้กศน. อำเภอทุกอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จ.นธ กรอกแบบสำรวจ พิกัดที่ตั้งและสภาพการให้บริการ อินเทอร์เน็ตของกศน.ตำบล ผ่านเว็ปไซต์ http://www.nfe.go.th/subnfe6 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [1716]

12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมการติดตามและประสานแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [752]

10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอจะแนะและระแงะ
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   เข้าชม :  [322]

10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอรือเสาะ ศรีสาคร และบาเจาะ
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เข้าชม :  [380]

10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอตากใบ,สุไหงปาดีและสุไหงโก-ลก
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เข้าชม :  [309]

10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอยี่งอ และอำเภอเมือง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เข้าชม :  [293]

9 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอสุไหงปาดี,สุคิรินและแว้ง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   เข้าชม :  [259]

7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสติดตามความพร้อม กศน.ตำบลทั้ง 11 แห่งใน 4อำเภอ จ.นราธิวาส
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [238]

6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประชุมการเขียนแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติมให้กับครู กศน. ตำบล อำเภอเมือง
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [524]

6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนราธิวาส ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษาอาเซียน คำว่า “ราคาเท่าไหร่”
ติดบริเวณ ริมรั้ว ข้างห้องสมุดประชาชน จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [1462]

6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อม การนิเทศติดตามงาน การรับชมการถ่ายทอดสด ETV
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส   เข้าชม :  [376]

5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวามหาราช
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวามหาราช  เข้าชม :  [457]
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ พร้อมด้วย นายอาหะมะ แวอาแซ ครู กศน.ตำบลสาวอ ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี   เข้าชม :  [1098]
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ/มรว.กลาโหม
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ. กศน.อำเภอรือเสาะ และนางหทัยกาญจ์ วัฒนสิทธิ์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอรอเสาะ ร่วมต้อนรับ “ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ/มรว.กลาโหม” ลงพื้นที่ชายแดนใ ต้มอบนโยบายแก้ปัญหา และมอบแนวทางการปฏิบัติงานของ  เข้าชม :  [819]
23 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เข้าชม :  [669]
21 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮยะห์อัลฟุรกอน
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮยะห์อัลฟุรกอน  เข้าชม :  [1125]
21 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะพร้อมบุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายทวีศัก ดาโอะ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้ ณ .ห้อ  เข้าชม :  [297]
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2557
กศน.อำเภอระแงะจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2557  เข้าชม :  [487]
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ มัสยิดบ้านตายา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ และคณะครู ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ มัสยิดบ้านตายา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอำเภอรือเสาะ โดยมี นาย วรเชษฐ์ พรหมโอภาษ นายอำเภอรือเส  เข้าชม :  [515]
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอจะแนะได้ร่วมงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านไอร์โซ
กศน.อำเภอจะแนะได้ร่วมงานอำเภอยิ้ม (เคลื่อนที่) ณ มัสยิดบ้านไอร์โซ ม.5 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งกศน.อำเภอจะแนะได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และยังสาธิตการทำขนมครกแจกแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาบริการ  เข้าชม :  [256]
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติอำเภอ
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวไลนี อาแวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติอำเภอ  เข้าชม :  [241]
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอจะแนะ จัดกิจกรรมการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ETV
กศน.อำเภอจะแนะ ร่วมการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง ETV ในทุกๆกศน.ตำบล มีนักศึกษาเขาร่วมรับชมอย่างมากมาย โดยมีนายมนพ ขวัญดีผอ.กศน.อำเภอระแงะและคณะมานิเทศติดตามกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557   เข้าชม :  [241]
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
สำนักงานกศน.นราธิวาสนิเทศก์ติดตามการรับชมการถ่ายทอดสด กศน.ตำบล ในอำเภอยี่งอ และอำเภอเมือง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เข้าชม :  [278]
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มานิเทศตรวจเยี่ยมกศน.ตำบล อำเภอจะแนะ
นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มานิเทศตรวจเยี่ยมกศน.ตำบล อำเภอจะแนะ เพื่อพบปะครูกศน.ตำบล ให้คำแนะนำ และปรับปรุงพัฒนากศน.ตำบล ต่อไป  เข้าชม :  [269]
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวไลนี อาแวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นางสาวไลนี อาแวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล และได้ทำการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ กองร้อย อส.อ.จะแนะที่8 อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [357]
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอจะแนะ จัดการแนะแนวนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอจะแนะได้มีการแนะแนวนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ. กศน.ตำบลทุกตำบล โดยนางปิยะเนตร ฮะนิง ผอ.กศน.อำเภอจะแนะและบุคลากร ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้นักศึกษาได้พบปะคุณครู ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงโ  เข้าชม :  [263]
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้องเข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเจาะไอร้องเข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [670]
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ ตำบลสุไหงโก-ลก และตำบลปูโยะ เพื่อติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม ของ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะ ตำบลสุไหงโก-ลก และตำบลปูโยะ เพื่อติดตามการดำเนินงาน/กิจกรรม ของ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [1113]
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง หน.กศน.ตำบลปาเสมัส เข้าร่วมประชุม ศปก.อำเภอสุไหงโก-ลก
นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง หน.กศน.ตำบลปาเสมัส เข้าร่วมประชุม ศปก.อำเภอสุไหงโก-ลก  เข้าชม :  [320]
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยทีนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมโครงการเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยทีนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  เข้าชม :  [262]
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทยสู่อินเตอร์
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทยสู่อินเตอร์   เข้าชม :  [294]

 


นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 

 
สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 
 
 
 
 

 


ประกาศสอบราคา 
ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2
 ประกาศวิจารณ์และเสนอแนะ โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
จัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน(ศปบ.จชต.)
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05