[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [633]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [646]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [691]
 

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [159]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่ปรึกษาทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม11 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [32]
ให้สถานศึกษาแจ้งไซต์เสื้อยืด สำหรับงานชุมนุมลูกเสือ10 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [56]
ด่วนที่สุด เลื่อนการส่ง GPA 2/569 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [72]
ด่วนที่สุด ยกเลิกการตรวจไขว้ gpa ภาคเรียนที่ 2/563 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [89]
ติดตามงาน ผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ไตรมาส 1-22 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [46]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยชั้นเรียน2 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [64]

14 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือนเมษยน 255
วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [7]

14 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [10]

10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [38]

2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสไปร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสไปร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ   เข้าชม :  [67]

28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557  เข้าชม :  [82]

14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [115]

12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [119]

11 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดนราธิวาส
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [99]

11 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสร่วมบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส   เข้าชม :  [97]

5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสวันที่ 5 มีนาคม 2557  เข้าชม :  [128]

8 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
2 เมษายน วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอจะแนะ จัดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ   เข้าชม :  [21]
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. \\\"สุดยอด กศน.\\\"ครั้งที่ ๒ คัดเลือกระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรครู และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. \\\"สุดยอด กศน.\\\"ครั้งที่ ๒ คัดเลือกระดับจังหวั  เข้าชม :  [59]
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ได้มอบหมายให้ นางสาวนูรีฮา มะมิง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ในภาคใต้ เพื่อยกระดับผ  เข้าชม :  [41]
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ,ครูกศน.และนักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [43]
4 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน
เมื่อ วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดยนายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน โดยมี นายหลุยส์ หะยีสาและ เป็นวิทยากร กระบวนการ ณ.ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเร  เข้าชม :  [46]
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่  เข้าชม :  [31]
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส และห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอระแงะ ได้จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส และห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอระแงะ ได้จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน  เข้าชม :  [47]
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
กศน.อำเภอจะแนะ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557   เข้าชม :  [49]
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการ อบรมต้นกล้าประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการ อบรมต้นกล้าประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เข้าชม :  [60]
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยในบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยในบ้านหนังสืออัจฉริยะ  เข้าชม :  [61]
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
วันแรกของการสอบของกศน.อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
วันแรกของการสอบของกศน.อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [71]
11 / มี.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์  เข้าชม :  [66]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่  เข้าชม :  [93]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
กศน.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [99]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะจัดโครกงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(ภาษามลายูถิ่นและมลายูกลาง)
กศน.อำเภอระแงะจัดโครกงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(ภาษามลายูถิ่นและมลายูกลาง)  เข้าชม :  [87]
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร  เข้าชม :  [78]
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [84]
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ มัสยิดบ้านกาโดะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาซียะห์ โละมะ หัวหน้า กศน.ตำบลรือเสาะออก และคณะครู ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ มัสยิดบ้านกาโดะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [94]
4 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.ยี่งอ สอบประเมินประสบการณ์เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน)
กศน.ยี่งอ สอบประเมินประสบการณ์เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน)  เข้าชม :  [107]
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เข้าชม :  [81]

 นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 


 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
โปรแกรมต่างๆ
โปรแกรม ITW
โปรแกรม e-Citizen

สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05