[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [734]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [717]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [772]
 

สั่งเสื้อ กศน.เกมส์ปี 57
สั่งเสื้อ กศน.เกมส์ปี 57  เข้าชม :  [19]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ของบประมาณคนพิการ 19 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [54]
ตรวจสอบรายชื่อของคนพิการ19 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [39]
กำหนดการชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้15 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [72]
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิิวาสเรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)8 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [3401]
ให้สถานศึกษา ส่งรายชื่อ ผู้ร่วมเดินทางไปร่วมแข่งขัน กศน.เกมส์ จังหวัดพัทลุง 8 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [89]
แจ้ง กศน.อำเภอ ที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ของผู้ประสานงาน “การรายงานข่าวด่วนมายัง ศธ. เพื่อส่งต่อให้ คสช.” 8 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [72]

16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [39]

16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [21]

7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [86]

6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เข้าชม :  [49]

6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [48]

2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรและให้แนวคิดอย่างสันติวิธีในการร่วมงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส   เข้าชม :  [130]

25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
พื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์   เข้าชม :  [91]

24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมใจ สามัคคี บริจาคโลหิตเพื่อสร้างความปรองดอง
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เข้าชม :  [92]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับกลุ่มศุนย์
สนามติณสูลานนท์  เข้าชม :  [111]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 มิถุนายน 2557  เข้าชม :  [72]

18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ กศน.อำเอเจาะไอร้อง
เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ กศน.อำเอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [11]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดทำโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอสุไหงปาดี นำโดยผอ.สันติ บินอับดุรมาน จัดทำโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้ง ๓ ระดับ ในการสอบประเมินความรู้ระดับชาติ (N-net) ในวันที่ ๑๘ , ๑๙ ,๒๑ , ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระดับประถม ณ กศน.อำ  เข้าชม :  [22]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
โครงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [13]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [18]
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กศน.อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เข้าชม :  [36]
12 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [28]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการกีฬานันทนาการท้องถิ่น
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการกีฬานันทนาการท้องถิ่น  เข้าชม :  [39]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าชม :  [37]
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.ยี่งอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติสู่ครัวเรือน
กศน.ยี่งอ โดยผอ.สิริกาญจน์ จันทรสงค์ พร้อมบุคลากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติสู่ครัวเรือน เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเกษครธรรมชาติและเรียนรู้สู่การบูรณาการใช็ในการดำเนินชีวิต  เข้าชม :  [34]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [50]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [38]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา  เข้าชม :  [65]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1   เข้าชม :  [64]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งบุคลากรรับตำแหน่งงานใหม่
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งบุคลากรรับตำแหน่งงานใหม่  เข้าชม :  [66]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ต้อนรับข้าราชการคนใหม่
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ต้อนรับข้าราชการคนใหม่  เข้าชม :  [78]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรัก ความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างจิตสำนึกเป็นผู้ให้
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕จ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส กศน.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรัก ความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างจิตสำนึกเป็นผู้ให้ โดยนายรังสรรค์ เล็งอะ ผอ.กศน.อำ  เข้าชม :  [59]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน สร้างความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันทร์
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดยนายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ ข้าราชการ บุคลากรครู และนักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน สร้างความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันทร์ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอรือเสาะ และมีหน่วยงานต  เข้าชม :  [57]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธณภัทร ศรีระนำ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล มอบป้ายและซีดี ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธณภัทร ศรีระนำ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล มอบป้ายและซีดี ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ   เข้าชม :  [46]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับ ฉก.36 และหน่วยงานราชการในพื้นที่
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับ ฉก.36 และหน่วยงานราชการในพื้นที่  เข้าชม :  [54]
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  เข้าชม :  [51]

 นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 


 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05