[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [841]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [767]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [831]
 

เรื่องมอบหมายการดำเนินงานของกศน.ตำบล
ขอเลื่อนส่งหนังสือฉบับดังกล่าวออกไปก่อน กำหนดให้ส่งอีกครั้ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  เข้าชม :  [31]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู29 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [126]
เชิญชมรายการ \"สายใย กศน.\" เรื่อง ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย เลขาธิการ กศน.24 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [155]
สำรวจรายชื่อลูุกจ้างเหมาบริการ20 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [129]
ประกาศสำนักงาน กศน.จ.นราธิวาสเรื่องสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) จำนวน1 คัน20 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [75]
เรียนทางไกล กับ สทก.16 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [86]
การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ไตรมาส 414 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [110]

30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “การอ่านแผนที่”
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [18]

28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดภูมิทัศน์ สำนักงาน กศน.เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [35]

27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมรับชมรายการสายใย กศน.
รื่อง \"ETV กับการใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"   เข้าชม :  [92]

27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [41]

27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชมมพรรษา  เข้าชม :  [30]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการสัมนาวิชาการ ที่จัดขึ้นโดย กศน.อำเภอรือเสาะ
ณ โรงแรมแกรนด์การ์เดนท์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [35]

21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดพัฒนาคุณภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [48]

20 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมรับฟังนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2557  เข้าชม :  [46]

17 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวักนราธิวาสประชาสัมพันธ์การเรียนทางไกลด้วยตนเองกับ สทก.
รียนทางไกลด้วยตนเอง  เข้าชม :  [46]

14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมมอบหมายงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [66]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประชุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประชุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT  เข้าชม :  [11]
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช  เข้าชม :  [11]
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เข้าชม :  [12]
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช  เข้าชม :  [10]
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา กศน. หลักสูตรเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) และหลักสูตรการเทียบระดับการศึกษา กศน.(ปกติ)
เมื่อวันที่ ๒๐- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ได้จัดโครงการสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา กศน. โดย มี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพ  เข้าชม :  [12]
24 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช  เข้าชม :  [38]
20 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 โดย นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก /ผู้บริหาร กศน.จังหวัด/อำเภอ ร่วมทอดกฐินพระราชฐาน ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชบุรี พร้อมรับนโยบาย กศน.2558 จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.  เข้าชม :  [45]
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอบาเจาะ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เข้าชม :  [40]
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมโครงการกินกาแฟยามเช้า กินข้าวยำสัญจรกศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมโครงการกินกาแฟยามเช้า กินข้าวยำสัญจร
กศน.อำเภอบาเจาะ ร่วมโครงการกินกาแฟยามเช้า กินข้าวยำสัญจร  เข้าชม :  [42]
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เข้าชม :  [33]
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1   เข้าชม :  [34]
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่  เข้าชม :  [30]
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ดำเนินการติดป้าย ค่านิยม 12 ประการ และป้ายรณรงค์ขจัดการทุจริตโกงชาติ ตามสถานที่ต่างๆในอำเภอสุไหงโก-ลก
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ดำเนินการติดป้าย ค่านิยม 12 ประการ และป้ายรณรงค์ขจัดการทุจริตโกงชาติ ตามสถานที่ต่างๆในอำเภอสุไหงโก-ลก  เข้าชม :  [34]
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก และบุคลากร กศน. ได้เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชานวดแผนไทยสู่อินเตอร์ ณ สถานีขนส่งอำเภอสุไหงโก-ลก
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก และบุคลากร กศน. ได้เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชานวดแผนไทยสู่อินเตอร์ ณ สถานีขนส่งอำเภอสุไหงโก-ลก  เข้าชม :  [29]
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอบาเจาะ ลงนามถวายพระพรร่วมกับที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
กศน.อำเภอบาเจาะ ลงนามถวายพระพรร่วมกับที่ว่าการอำเภอบาเจาะ   เข้าชม :  [41]
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมเสวนาและอภิปรายงานวิจัย
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมเสวนาและอภิปรายงานวิจัย  เข้าชม :  [44]
3 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  เข้าชม :  [45]
2 / ต.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.เจาะไอร้องได้รับรางวัลชมเชย ห้องน้ำสะอาด ประเภทหน่วยงานราชการ ระดับจังหวัด
กศน.เจาะไอร้องได้รับรางวัลชมเชย ห้องน้ำสะอาด ประเภทหน่วยงานราชการ ระดับจังหวัด  เข้าชม :  [53]
30 / ก.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอระแงะ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เข้าชม :  [48]
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ดำเนินการสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ดำเนินการสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2557  เข้าชม :  [54]

 นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 

 
สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
 
 
 
 
 

 


 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05