[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [757]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [722]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [778]
 

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟาร์มตัวอย่างโคกปาฆาบือซา  เข้าชม :  [51]

26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอยอดเยี่ยม จากสำนักงาน กศน.และร่วมนิเทศการสอบ N-net
ณ ห้องสมุคประชาชน อำเภอระแงะ  เข้าชม :  [40]

22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าชม :  [49]

16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [83]

16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [48]

7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 8 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [118]

6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.นราธิวาสรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  เข้าชม :  [60]

6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [68]

2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรและให้แนวคิดอย่างสันติวิธีในการร่วมงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส   เข้าชม :  [142]

25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
พื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์   เข้าชม :  [107]

29 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการสื่อสารภาษาพาสันติสุข  เข้าชม :  [15]
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ รับการประเมินห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2556
กศน.อำเภอระแงะ รับการประเมินห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2556  เข้าชม :  [33]
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอจะแนะ ได้ดำเนินการคุมสอบวัดผลทางการเรียนทดสอบระดับชาติ ( N-NET )
กศน.อำเภอจะแนะได้ดำเนินการคุมสอบวัดผลทางการเรียนทดสอบระดับชาติ ( N-NET ) ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาระดับ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ   เข้าชม :  [13]
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดสอบและต้อนรับคณะนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดสอบและต้อนรับคณะนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เข้าชม :  [25]
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
โครงการปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [26]
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
อาคารเอนกประสงค์ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
อาคารเอนกประสงค์ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [30]
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ บการประเมินคุณภาพสถานศึกจากหน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อ วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม กศน.อำเภอรือเสาะ โดย นายรังสรรค์ เล็งฮะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ และทีมงาน กศน.อำเภอรือเสาะ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมี รองนราวรรณ เวชธรรม รองผอู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ผอ.ไพศาล  เข้าชม :  [39]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ กศน.อำเอเจาะไอร้อง
เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ กศน.อำเอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [28]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงปาดี จัดทำโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอสุไหงปาดี นำโดยผอ.สันติ บินอับดุรมาน จัดทำโครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้ง ๓ ระดับ ในการสอบประเมินความรู้ระดับชาติ (N-net) ในวันที่ ๑๘ , ๑๙ ,๒๑ , ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระดับประถม ณ กศน.อำ  เข้าชม :  [36]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
โครงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [25]
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  เข้าชม :  [30]
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กศน.อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เข้าชม :  [49]
12 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [41]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการกีฬานันทนาการท้องถิ่น
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมโครงการกีฬานันทนาการท้องถิ่น  เข้าชม :  [52]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าชม :  [46]
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.ยี่งอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติสู่ครัวเรือน
กศน.ยี่งอ โดยผอ.สิริกาญจน์ จันทรสงค์ พร้อมบุคลากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติสู่ครัวเรือน เพื่อให้นักศึกษารู้จักการเกษครธรรมชาติและเรียนรู้สู่การบูรณาการใช็ในการดำเนินชีวิต  เข้าชม :  [50]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [55]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [49]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา  เข้าชม :  [81]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1   เข้าชม :  [72]

 นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 


 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05