[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นราธิวาส
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประตูอาเซียน   เข้าชม :  [708]
ภัยร้ายจากไอที
ภัยร้ายจากไอที   เข้าชม :  [697]
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน   เข้าชม :  [753]
 

ห้กศน.อำเภอทุกอำเภอ ในสังกัด สนง.กศน.จ.นราธิวาส ดาว์นโหลดและจัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ตามแบบตรวจราชการกรณีปกติ กรณีพิเศษ และแบบบูรณาการฯ
ส่งฝ่ายแผนงาน ที่อีเมล์ plannara@hotmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  เข้าชม :  [32]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2557 ในระดับจังหวัด 23 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [62]
ให้สถานศึกษาในสังกัด สนง.กศน.จ.นราธิวาสตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจังหวัดชายแดนใต้22 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [49]
ให้ กศน.อำเภอทุกอำเภอ สำรวจสถาบัน22 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [41]
การแข่งขันความสามารถพิเศษนักศึกษากศน. “สุดยอด กศน.” Season2 รอบชิงชนะเลิศ16 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [44]
การสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255715 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [36]
ให้สถานศึกษาในสังกัด สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส กรอกข้อมูล EIS 57 ไตรมาส 1-310 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [89]

2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พบปะบุคลากรและให้แนวคิดอย่างสันติวิธีในการร่วมงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส   เข้าชม :  [80]

25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน.
พื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์   เข้าชม :  [56]

24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมใจ สามัคคี บริจาคโลหิตเพื่อสร้างความปรองดอง
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 มิถุนายน 2557  เข้าชม :  [58]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข ระดับกลุ่มศุนย์
สนามติณสูลานนท์  เข้าชม :  [75]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 มิถุนายน 2557  เข้าชม :  [52]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน การสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [62]

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จัดค่ายอบรมสร้าง ความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ โดยมี นายณรงค์ เรือนติ๊ป ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธวาส เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [35]

6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ณ ห้องประชุม (ใหญ่) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [113]

6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลการจบหลักสูตร (ด้านอาเซียนศึกษา)
ณ ห้องประชุม (ใหญ่) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [79]

6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกีฬากศน. ระดับกลุ่มศูนย์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [79]

22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [18]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอระแงะ จัดโครงการประชุมชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าครูที่ปรึกษาฯและแนวทางการจัดทำแฟ้มประเมินภาคประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [12]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา  เข้าชม :  [33]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอระแงะ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1   เข้าชม :  [37]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งบุคลากรรับตำแหน่งงานใหม่
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งบุคลากรรับตำแหน่งงานใหม่  เข้าชม :  [37]
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ต้อนรับข้าราชการคนใหม่
กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ต้อนรับข้าราชการคนใหม่  เข้าชม :  [34]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรัก ความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างจิตสำนึกเป็นผู้ให้
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕จ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส กศน.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรัก ความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างจิตสำนึกเป็นผู้ให้ โดยนายรังสรรค์ เล็งอะ ผอ.กศน.อำ  เข้าชม :  [40]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน สร้างความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันทร์
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดยนายรังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ ข้าราชการ บุคลากรครู และนักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน สร้างความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันทร์ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอรือเสาะ และมีหน่วยงานต  เข้าชม :  [38]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธณภัทร ศรีระนำ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล มอบป้ายและซีดี ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธณภัทร ศรีระนำ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล มอบป้ายและซีดี ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ   เข้าชม :  [27]
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับ ฉก.36 และหน่วยงานราชการในพื้นที่
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับ ฉก.36 และหน่วยงานราชการในพื้นที่  เข้าชม :  [31]
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
กศน.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  เข้าชม :  [30]
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เข้าชม :  [33]
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมจัดโครงการ\" ลานเด็กดี พื้นที่สร้างสรรค์ พลังเยาวชน\" เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมจัดโครงการ\" ลานเด็กดี พื้นที่สร้างสรรค์ พลังเยาวชน\" เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์  เข้าชม :  [28]
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความสำพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  เข้าชม :  [34]
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ กศน.ในประเทศมาเลเซีย ณ ห้องเรือนแก้ว โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ กศน.ในประเทศมาเลเซีย ณ ห้องเรือนแก้ว โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เข้าชม :  [69]
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ มอบหมายให้ น.ส.ศิรฎา เทพนรินทร์ หน.กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก และ นางรจนา นิลวัตน์ ครูอาสาฯปอเนาะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการและตรวจสุขภาพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากจน ณ ห้องประชุมโรงเร
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ มอบหมายให้ น.ส.ศิรฎา เทพนรินทร์ หน.กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก และ นางรจนา นิลวัตน์ ครูอาสาฯปอเนาะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการและตรวจสุขภาพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ยากจน ณ ห้องประชุมโรงเร  เข้าชม :  [45]
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร อบต.ปูโยะ หลังใหม่ โดยมี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ ได้ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร อบต.ปูโยะ หลังใหม่ โดยมี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร   เข้าชม :  [46]
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ เข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษา ใน จชต.
กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก โดย ผอ.ธนณภัทร ศรีระนำ เข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษา ใน จชต.  เข้าชม :  [47]
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการอพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ กศน.อำเภอรือเสาะ โดย ผอ.รังสรรค์ เล็งฮะ ผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ ได้จัดโครงการอพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ในการจัดกิจกร  เข้าชม :  [59]
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าว กศน.อำเภอ
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมชี้แจงการเข้ารับการทดสอบเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/ 2557
กศน.อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมชี้แจงการเข้ารับการทดสอบเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/ 2557  เข้าชม :  [57]

 นายณัฐพงษ์   นวลมาก
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

 


 เอกสารต่างๆ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือเว็บไซด์
แบบสำรวจทำเนียบ ict
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
ยุทธศาสตร์อาเซียน
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2556
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นธ. 
ปีงบ56 สนง. กศน.จ.นราธิวาส

รายงานผล
แผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ2557
การรายงานผล
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลประจำเดือน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgการรายงานผลรายไตรมาส
รายงานแผน
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgฟอร์มการจัดทำแผน กผ.01-02
     http://narathiwat.nfe.go.th/main/UserFiles/Image/botton.jpgแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนประจำเดือน
ปฏิทินรายงานผล57

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนราธิวาส
ถนนสุริยะประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1807, Fax : 0-735-13005

 nfe_narathiwat@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05