ครูอาสาฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีได้ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องซอยหอมอเนกประสงค์สำหรับอุคตสาหกรรมครัวเรือนกศน.อำเภอยี่งอและการเผยแพร่นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Read more