ครูอาสาฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีได้ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องซอยหอมอเนกประสงค์สำหรับอุคตสาหกรรมครัวเรือนกศน.อำเภอยี่งอและการเผยแพร่นำเสนอผลงานทางวิชาการ

Read more

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บำเบ็ญสาธารณประโยชน์ ณ มัสยิดดารุลวุซกอ บ้านกำปงปีแซ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส”

Read more