วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนางสาวอัมนาณีย์ ดือรา การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” สดทางเพจเฟสบุ๊ค ETV Channel

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

บุคลากรทุกคน เข้าตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลการตรวจบุคลากรทั้งหมดในวันนี้ ผลออกมา เป็นลบทุกคน (negative) ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอยี่งอ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน แบบ On-site

วันที่ 22. พฤศจิกายน

Read more

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกห้องสมุดด้วยตนเองผ่านwe code ห้องสมุดประชาชนยี่งอ เชิญชวนทุกท่านสมัครสมาชิกห้องสมุดฯผ่าน QR CODE หรือ กดลิงก์โดยตรง

ประชาสัมพันธ์ให้นักศ

Read more

วันที่18พฤศจิกายน 2564เวลา09.00น ผอ.นิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอให้บุคคลากรติดตามรับชมการถ่ายทอด “ การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่18พฤศจิกายน 25

Read more

ร่วมกันตรวจคัดกรองก่อนเข้าภายในอาคารสถานที่ โดยมีการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ตรวจคัดกรองเพื่อป้อ

Read more

#ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองเชื้อ โควิด-19 กศน.อำเภอยี่งอ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ผอ. กศนอำเภอยี่งอพร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19

#ตรวจหาเชื้อโควิดด้ว

Read more

จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ตามความสะดวกของครูผู้สอนและนักศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ผ่านgoogle classroom และgoogle meet

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more