#ปฏิบัติงานประจำ /ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2 /2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯ ปอเนาะปฏิบัติงานประจำและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 / 2564 โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน. อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

#ปฏิบัติงานประจำ /ปร

Read more

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ได้ประสานนักศึกษาที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

#ประชุมออนไลน์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลยี่งอ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อติดตามงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายไว้ และเตรียมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565 โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

#ประชุมออนไลน์ วันที

Read more

#ปฏิบัติงานประจำ /ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2 /2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯ ปอเนาะปฏิบัติงานประจำและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 / 2564 โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน. อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

#ปฏิบัติงานประจำ /ปร

Read more

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการรกศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ. กศนตำบล ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

Read more

“เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก” วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

“เข้ารับการฉีด

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการรกศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ. กศนตำบล ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.นิตยาวุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปอนาะมะฮัดอาร์ซาดี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่.. ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผอ.นิตยาวุนาพันธ์ ผอ

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19

“เข้ารับการฉีด

Read more

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการรกศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ. กศนตำบล ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more