“ส่งมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ กศน.ตำบลยี่งอ ภายใต้โครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ ส่งมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

“ส่งมอบถุงยังช

Read more

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นายมะนาวี สาบูดิง ครูผู้ช่วย และนางสาวกาญจนา พรศิริ ครูอาสาฯ นำกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารและกิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาสู่การประกอบอาชีพ ระดับสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นายมะนาวี สาบูดิง ครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการปลูกและจำหน่ายพืชผักสวนครัว

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการรกศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปอเนาะ ปฏิบัติงานประจำ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี โดยยึดหลัก DMHTT

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นายมะนาวี สาบูดิง ครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการปลูกและจำหน่ายพืชผักสวนครัว

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

วันที่14ก.ย.2564ผอ.นิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ อ.มะนาวี สาบูดิง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอยี่งอดำเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการปลูกและจำหน่ายพืชผักสวนครัว

วันที่14ก.ย.2564ผอ.น

Read more

ความสำคัญของการรู้หนังสือ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ให้ความรู้ อ.มะนาวี สาบูดิง ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ อ.อัศณีดา ตาเห ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความสำคัญของการรู้หน

Read more

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ดำเนินการสอบกลางภาค

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ

Read more