นักศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ได้เข้าร่วมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์โครงการนิทรรศการวันสำคัญและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ

นักศึกษาของสถาบันศึก

Read more

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวฮาฟีซา สาและครูผู้ช่วย จัดโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอยี่งอ ” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ” รูปแบบออนไลน์ โดยมีนางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯ ปอเนาะ มะฮัดอาร์ซาดี นำนักศึกษากศเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวอัศนีดา ตาเห ครูผู้ช่วย จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมดิจิทัลชุมชน รูปแบบออนไลน์ โดยมีนางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง นำนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพต่อไป ณ สถาบันฯปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

วันที่17-18 สิงหาคม 2564ผอ.นิตยา วุนาพันธ์ผอ.กศน.อำเภอยี่งอได้ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การรับวัคซีนและแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าสำหรับนักศึกษากศน.อำเภอยี่งอ

วันที่17-18 สิงหาคม

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยี่งอ มอบหมาย นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯปเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการดิจิตอลรูปแบบออนไลน์ผ่านZOOMแก่นักศึกษาและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพต่อไป

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

กรมควบคุมโรค แนะนำเคร่งครัด ใส่แมสก์ 2 ชั้น เข้าแหล่งชุมชน กรมควบคุมโรค เผย ปัจจุบันการติดเชื้อโควิด-19 มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 69.1 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา ร้อยละ 28.2 ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว การใส่หน้ากากอนามัย 100% จะช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยยึดหลัก 3 ถูก ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกชนิด ในบ้านเป็นพื้นที่ปิด สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 1 ชั้นก็เพียงพอ แต่หากต้องไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ขอให้ใส่ 2 ชั้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน และสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

กรมควบคุมโรค แนะนำเค

Read more

การตั้งชื่อผู้เข้าอบรมในระบบ ZOOM 32-1_นราธิวาส_กลุ่ม_8_ไม้เท้ายอดทอง_อัมนาณีย์ ดือราอิง ชื่อจะใช้ชื่อนี้ในการสัมมนา ในระบบZOOM ระหว่างการเข้าร่วมสัมมนาก่อนจบ “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” แบบ Online รุ่นที่ 3 (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม)

การตั้งชื่อผู้เข้าอบ

Read more

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 Wfhผอ.นิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ตามความสะดวกของครูผู้สอนและนักศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ผ่านgoogle classroom และgoogle meetตามที่ผอ.ได้จัดอบรมบุคคลากรในการใช้สื่อออนไลน์ ผอ.ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนและได้พบปะนักศึกษากลุ่มปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ได้ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากโรคระบาดโควิด เรื่องฟ้าทะลายโจร เรื่องฝนดาวตกเพอร์ซิอัส และวันแม่ให้นักศึกษารักแม่มากๆบอกรักแม่ และได้ให้ขวัญกำลังใจให้ครูทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุด้วยดี

วันที่ 13 สิงหาคม 25

Read more

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 Wfhผอ.นิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอได้มอบหมายให้ นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้เตรียมการสอน ผ่านgoogle classroom และgoogle meet

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more