#ปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ กศน.อำเภอยี่งอ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี อยู่เวรยามประจำวันหยุด เสาร์- อาทิตย์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการ ณ กศน.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

#ปฏิบัติหน้าที่เวรยา

Read more

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาด้านพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาเตรียมขุดบ่อเลี่ยงปลาดุก จัดวางพลาสติกดำเตรียมลงบ่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นายระฮ์มัต อูมา ครูผู้ช่วย จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.อำเภอยี่งอ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 โดยการแบ่งโซนในการแข่งขันกีฬา ตำบลยี่งอกับตำบลละหารและได้มอบให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาปอเนาะนำนักศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดีเข้าร่วมโครงการในครั้งด้วย ณ กศน.ตำบลละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 18มิถุนายน 2564 นางนิตยา วุนาพันกิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาด้านพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ติดตั้งป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี กศน.อำเภอยี่งอ

วันที่ 18มิถุนายน 25

Read more

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาด้านพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปลูกต้นทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม ต้นมะม่วงแอปเปิล

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาด้านพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปลูกต้นทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม ต้นมะนาวในบ่อซีเมนต์

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาด้านพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

ปฎิบัติงานประจำ กศน.ตำบลยี่งอ ตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#ปฏิบัติงานประจำ วัน

Read more