วันที่20 ได้รับมอบหมาย จากผ.นิตยา วุนาพันธ์ โดยตามคำสั่งงานขั้นพื้นฐานได้มอบหมาย จัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้

วันที่20 ได้รับมอบหม

Read more

วันที่ 11 พ.ค.640ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่กับผู้สูงอายุ อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอพร้อม”นะคะ

วันที่ 11 พ.ค.640ประ

Read more

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาและคู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด -19 ให้กับนางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯ ปอเนาะ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย

#มอบหน้ากากอนามัย เจ

Read more

วันที่21 พ.ค.2564 “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ครูกศน.อำเภอยี่งอ ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไท

วันที่21 พ.ค.2564 &#

Read more

วันที่. 21 พฤษภาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยี่งอ. มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิงครูอาสาฯประจำปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ปฏิบัติงานประจำ โดยยึดหลัก DMSTTเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่หลายของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ. ให้มาปฏิบัติงาน 10%

วันที่  21 พฤษภาคม 2

Read more

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางนิตยา วุนาพันธ์ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยี่งอให้บุคคลากรมีการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019 ต่อไป ณ กศน.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ใจวันที่ 21 พฤษภาคม

Read more