นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอยี่งอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

นางนิตยา วุนาพันธ์2564ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสได้ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด

วันที่8-10 กุมภาพันธ

Read more

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยี่งอลงพื้นที่สำรวจ และทำการ swot หาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค ในการดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

นางนิตยา วุนาพันธ์มอบหมายให้นางบัลกริซ จันทร์เพชรครูผู้ช่วยและ นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูปอเนาะ ได้นำต้นไม้และดอกไม้ที่ทางกศน.อำเภอยี่งอได้เพาะพันธุ์เมล็ดให้ครูปอเนาะได้นำไปปลูกในปอเนาะ

นางนิตยา วุนาพันธ์มอ

Read more

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมนาณีย์ ดือราอิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะฯจัดการเรียนการสอน

นางนิตยา วุนาพันธ์ ผ

Read more

ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ ผอ.นิตยา วุนาพันธ์ หลังให้คำแนะนำปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี

ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ ผอ

Read more