ศธ.ประสานมือ สธ.กำหนดมาตรการกลางวัดความพร้อมของโรงเรียน ก่อนเปิดเรียน เช่น ฉีดวัคซีน โซนพื้นที่เสี่ยง และแผนเผชิญเหตุ

ศธ.ประสานมือ สธ.กำหน

Read more