ครู อาสาฯ

นางสาวสาลือมา บือซา

ที่อยู่ 9 บ้านกาแร หมู่ 2 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

TEL: 0813885752