กศน.ตำบลลำภู เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้วัยใส ใส่ใจสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส” ในรูปแบบ On-line

กศน.ตำบลลำภู เข้าร่ว

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ “On-Hand” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ตำบลลำภู”

การจัดกิจกรรมการเรีย

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ “On-Hand” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.ตำบลลำภู”

การจัดกิจกรรมการเรีย

Read more