สถาบันการศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน

1.ที่ตั้งของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  128 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส    มีเนื้อที่  4  ไร่  2 งาน

2.ประวัติของสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีนแห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การนำโดยโต๊ะครู (บาบอ) นายอาหามะ  อาแซ  อุสตาส  และประชาชนในชุมชน  เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา แนวทางและวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิม ร่วมกันบริจาคที่ดิน และเงินทุน เพื่อจัดสร้างปอเนาะ  โต๊ะครูคนปัจจุบัน ชื่อ นายอาหามะ  อาแซ

ผู้ช่วยโต๊ะครู  ๑. นายมะกือตา บือราเฮง

ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวอานีซา สะมะแอ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผ้าคลุมศีรษะ

 

 

Facebook ปอเนาะ ดารุลมุมีนีน

สแกนได้เลยนะคะ