ชมรม กศน.ตำบลละหาร

คณะครูกศน.ตำบลละหาร ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าชมรม โดยมี 3 ชมรม
1.ชมรมรักการอ่าน
2.ชมรมจิตอาสาพลังความดี
3.ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ซึ่งมีการเลือกประธาน คณะทำงานในชมรม นักศึกษามีความพอใจในชมรมที่ตนสมัคร พร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมชมรม
ณ กศน.ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส