ครูผู้ช่วย

นางสาวอัศณีดา  ตาเห

knooahlanntahe@gmail.com

FB: Asneeda Tahe

line: Ahlanlllll

เบอร์โทร 0917717356