ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบลฆอเลาะ แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (รายวิชาบังคับ) สอบในวันที่ 2- 3 ตุลาคม 2564 (รายวิชาเลือก) สอบในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 #สนามสอบโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม #ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภอแว้ง /กศนตำบล #สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะค่ะ หมายเหตุ:ติดต่อรับตารางสอบได้ที่ ครูประจำตำบล

ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำ

Read more