ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เปิดพิธีท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling things

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

Read more