ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแว้ง ร่วมประชุมสัญจร กศน.ตำบลแว้ง เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแว้ง สวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นนราธิวาส ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more