บุคลากรครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เข้าโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานต่อเนื่อง (C-Smart)” สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

บุคลากร ครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน จัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง GoogleMeet

วันที่ 6 มกราคม 2565

Read more