“กศน.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนราธิวาส”

“กศน.อำเภอตากใบ ร่วม

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๓๐ ชั่วโมง

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒

Read more