โครงการอบรมให้ความรู้การป้องการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด 19)และการทำเจลล้างมือ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

กศน.อำเภอสุไหงปาดี ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564

กศน.อำเภอสุไหงปาดี ข

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more