นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด 19)และการทำเจลล้างมือ นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more