บุคลากร กศน.ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกันใส่ชุดไทย ผ้าท้องถิ่นนราธิวาส ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more