ประชุม​มาตรการ​รักษา​ความปลอดภัย​ครู​และเส้น​ทาง​ ภาค​เรียน​ที่​ ๑​ ประ​จ​ำ​ปี​ ๒๕๖๔

วันที่​ ๑๐​ มิถุนายน

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 โดยการอบรมผ่านระบบ Web Conference (Facebook live)

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ ตำเเหน่งครูกศน.ตำบลกาวะ นักศึกษากศน.ตำบลกาวะเก็บผลผลิต พืชผักปลอดสารพิษจากสวนเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ​ กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ หลักสูตร​ โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล

วันที่​ 9​ มิถุนายน​

Read more