ประชุมออนไลน์ครูวิทย์-คณิต ผ่านแอพพลิเคชั่น Line meet ในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ N-net รายวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการประชารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลกาวะ หมู่ที่ 3 บ้านจาเเบปะ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2564หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสือนิง

  วันที่ 21 พฤษ

Read more