ปราชญ์ หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสือนิง

ด้าน หัตถกรรม  (ช่างเฟอร์นิเจอร์ปูน)

นายซอมัต     ยามา

พิกัดที่ตั้ง  6.024702 , 101.880170