ปราชญ์ หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ

ด้านแพทย์แผนไทย

   นางสาวสีตีอาอีเซาะ  จาราแว เบอร์โทร 084-6334783

พิกัดที่ตั้ง  6.026894, 101.885301

##############################################################################

ด้าน วิสาหกิจชุมชน (ตัดเย็บเสื้อผ้า)

    – นางสาวนาอิมะฮ์    สือแม เบอร์โทร 081-1896733

พิกัดที่ตั้ง  6.026908, 101.885300