ปราชญ์ หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

ด้าน  แพทย์แผนไทย (หมอนวด)

นางเจ๊อานีสะ      เจ๊ะกา  เบอร์โทร ๐๘๓-๑๗๑๘๐๘๓

พิกัดที่ตั้ง  ๖.๐๒๗๗๒๔ , ๑๐๑.๘๖๓๖๓๕