#โครงการติวเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ศรช.จือแรตูลี ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 19-20

Read more

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ทุกตำบล/ศรช./สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้เตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ประชาสัมพันธ์นักศึก

Read more

#โครงการค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-Net ของนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านช่องทาง Google mee

ระหว่างวันที่ 16-17

Read more