#มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

#ร่วมกิจกรรม“ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”the Pandemic อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

ร่วม#กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ สวนรื่นอรุณ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more